Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Ισχύς πιστοποιητικών Φορέων για έναν ακόμα χρόνο (2011) για ECDL MOS IC3 και όλα τα άλλα!


Για άλλη μια χρονιά ο ΟΕΕΚ παρατείνει τη διάρκεια των πτυχίων για το ελληνικό δημόσιο. Αυτή τη φορά για 6 μήνες μέχρι 30.06.2013. Καλή προσπάθεια σε όσουν τρέχουν για προκηρύξεις.

Ισχύς Πιστοποιητικών Φορέων Γνώσης Χειρισμού Η/Υ


Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ 
Σύμφωνα με την με αριθμό 45/20.12.2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα «Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από : Α) φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους, Β) φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 31.12.2010 και Γ) τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και 31.12.2008», η ισχύς των προαναφερθέντων Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ παρατείνεται μέχρι 30.06.2013.

Παλαιότερη ανάρτηση εδώ

Η χρονική διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών πληροφορικής αναγνωρίσιμων και από το Ελληνικό Δημόσιο, που εκδίδονται από φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ, είναι τριετής από την ημερομηνία έκδοσης κάθε πιστοποιητικού.

Λίγα λόγια για τον ΟΕΕΚ:

  Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), που ιδρύθηκε στα πλαίσια του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ., έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και σκοποί του είναι:

1. Η υλοποίηση των στόχων του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.
2. Η οργάνωση και λειτουργία των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.
3. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
4. Η διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας Ι.Ε.Κ. άλλων δημοσίων φορέων, ως προς τα θέματα της παρεχόμενης κατάρτισης.

  3 σχόλια:

  1. Καλημέρα σας
   Η ερώτησή μου είναι η εξής:
   Εφόσον δόθηκε παράταση απο τον OEEK μήπως θά πρέπει αυτή να πιστοποιείται και απο τους αντίστοιχους φορείς που εξέδοσαν τα πιστοποιητικά με ανανέωση της ημερομηνίας λήξης πάνω σε αυτά;

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Οι φορείς δεν βάζουν ημερομηνία λήξης στα πτυχία τους...

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Kalispera sas me endiaferi to isced2 se ti antistihi pio idos sholi edo stun Elada einai.?

   ΑπάντησηΔιαγραφή

  Website counter