Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής


Με τους μαθητές μας που δεν έχουν κάνει ακόμα μάθημα προγραμματισμού λύσαμε το πρόβλημα της Α’ φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού σε Excel (για 10 μέρες δεδομένων). Δείτε το θέμα και κατεβάστε τη λύση στο Excel. Το αρχείο δεν είναι προστατευμένο χωρίς κωδικό.  Κατεβάστε και την ερώτηση και την απάντηση σε excel εδώ. (Βασικές γνώσεις από μάθημα ECDL αρκούν για να κατανοήσετε τη λύση.)


Ο ΠΔΠ είναι ένας διαγωνισμός που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ). Ο ΠΔΠ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (ΥπΠΔΒΜ&Θ). Αποτελεί το Εθνικό σκέλος της Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής που διεξάγεται κατ’ έτος υπό την αιγίδα της UNESCO.
Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής διεξάγεται ενιαία για τους μαθητές ημερήσιων και νυχτερινών: Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), Εκκλησιαστικών Λυκείων, Μουσικών Λυκείων..κλπ (δείτε στο site www.pdp.gr)
Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής διεξάγεται σε τρεις φάσεις. Οι φάσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι τουλάχιστον δυο προκαταρκτικές, και η τελική. Οι προκαταρκτικές γίνονται μέσω Διαδικτύου, ενώ η τελική περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια υπολογιστή σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια.


Πρόβλημα:PDF
Να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα σε μια από τις γλώσσες του IOI το οποίο να
διαβάζει το πλήθος των ημερών για τις οποίες είναι γνωστή η τιμή του αγαθού,
την τιμή του αγαθού για κάθε μία από αυτές τις ημέρες, και να υπολογίζει το
μέγιστο δυνατό κέρδος από μία αγορά και στη συνέχεια μία πώληση.

Απάντηση σε EXCEL


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα αφορά ένα πλήρες πακέτο εκμάθησης της Λογιστικής των βιβλίων Γ' κατηγορίας, στην πράξη.
Το πακέτο αφορά (3) τρεις επί μέρους κύκλους μάθησης όπως:

Μηχανογραφημένη Λογιστική
  • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  • EUROFASMA

- Στον πρώτο κύκλο έχουμε εκμάθηση των βασικών εννοιών της Λογιστικής, καθώς και την ανάλυση της δομής και του περιεχομένου του ΕΓΛΣ (Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο), φτάνοντας μέχρι κλείσιμο ισολογισμού.
- Στον δεύτερο κύκλο αντικείμενο εκμάθησης αποτελούν οι κάθε είδους δηλώσεις που συντάσσονται μέσα σε μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια και στο τέλος του χρόνου στην πράξη, με πραγματικά έντυπα.
- Ο τρίτος κύκλος αφορά την υλοποίηση των καταχωρήσεων μέσα σε πρόγραμμα Γενικής λογιστικής, ενώ γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα της Εμπορικής διαχείρισης με έμφαση στο Βιβλίο αποθήκης.

Στόχος του προγράμματος η δημιουργία άμεσα εξειδικευμένων στελεχών, ικανών να διεκδικήσουν την είσοδο τους στην αγορά εργασίας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα αφορά ένα πλήρες πακέτο εκμάθησης της Λογιστικής των βιβλίων Γ! κατηγορίας, στην πράξη.
Το πακέτο αφορά (3) τρεις επί μέρους κύκλους μάθησης όπως:

  • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  • EUROFASMA

- Στον πρώτο κύκλο έχουμε εκμάθηση των βασικών εννοιών της Λογιστικής, καθώς και την ανάλυση της δομής και του περιεχομένου του ΕΓΛΣ( Ενιαίο γενικό λογιστικό σχέδιο), φτάνοντας μέχρι κλείσιμο ισολογισμού.
- Στον δεύτερο κύκλο αντικείμενο εκμάθησης αποτελούν οι κάθε είδους δηλώσεις που συντάσσονται μέσα σε μια επιχείρηση στην διάρκεια και στο τέλος του χρόνου στην πράξη, με πραγματικά έντυπα.
- Ο τρίτος κύκλος αφορά την υλοποίηση των καταχωρήσεων μέσα σε πρόγραμμα Γενικής λογιστικής, ενώ γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα της Εμπορικής διαχείρισης με έμφαση στο Βιβλίο αποθήκης.

Αντικειμενικός στόχος του προγράμματος η δημιουργία άμεσα εξειδικευμένων στελεχών, ικανών να διεκδικήσουν την είσοδο τους στην αγορά εργασίας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Website counter