Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

IC3

Μάθετε εδώ για το κόστος του:  IC³
Για πληροφορίες σχετικά με το MOS δείτε εδώ: MOS
Επιπλέον για πληροφορίες σχετικά με το ECDL δείτε εδώ: ECDL
Για πληροφορίες σχετικά με την ανανέωση του MOS δείτε: ΕΔΩ

Internet and Computing Core Certification

   Η πιστοποίηση Internet and Computing Core Certification (IC³), καλύπτει ικανότητες που κάποτε αναφέρονταν κάτω από τον γενικό τίτλο "computer literacy" (γνώση υπολογιστών) και αφορούσαν τις πρώτες γενικές γνώσεις στους υπολογιστές. Πλέον η πιστοποίηση IC³ θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και δυναμικό πρότυπο, όπου θα βασίζονται προγράμματα εκμάθησης υπολογιστών, που θα διδάσκουν βασικές ικανότητες χρήσης υπολογιστών και Ίντερνετ. Η πιστοποίηση αυτή θα προσφέρει σε μαθητές και σε όσους αναζητούν εργασία τα απαραίτητα θεμέλια και πιστοποιητικά για να επιτύχουν όχι μόνο σε καριέρες που απαιτούν τεχνικές γνώσεις, αλλά και σε θέσεις που απλώς ζητούν την καλή γνώση στη χρήση των υπολογιστών.
Η ανάγκη θέσπισης αξιόπιστων κριτηρίων και προτύπων και το IC³

   Καθώς η γνώση υπολογιστών γίνεται μέρος όλων των ακαδημαϊκών ειδικοτήτων, τα Πανεπιστήμια και οι εταιρίες αρχίζουν να τη θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή ή την πρόσληψη και όχι ικανότητες που θα αποκτηθούν στο Πανεπιστήμιο ή στο περιβάλλον εργασίας.

    Η πιστοποίηση Internet and IC³, έρχεται να προσφέρει το κριτήριο που απαιτεί ο επαγγελματικός κόσμος. Αποτελεί μια διαφανή διαδικασία με εξετάσεις που διαρκούν μερικά λεπτά, με αυτόματη διόρθωση και μέσα από ένα δίκτυο εξεταστικών κέντρων που λειτουργεί με αξιοπιστία και διαφάνεια. Η πιστοποίηση IC³ απευθύνεται σε γυμνάσια σχολεία, τεχνικές επαγγελματικές σχολές, σχολές πληροφορικής και εταιρίες. Αποτελεί την πιο έγκυρη πιστοποίηση πως ο κάτοχός του έχει τις απαραίτητες γνώσεις χρήσης υπολογιστή και Ιντερνέτ ώστε να είναι χρήσιμος σε ένα περιβάλλον που απαιτεί την χρήση υπολογιστών.

Ενότητες του IC³

    To IC³ αποτελείται από 3 ξεχωριστές ενότητες και 3 ξεχωριστές εξετάσεις. Κάτοχος του IC³ γίνεται ο υποψήφιος που θα έχει περάσει επιτυχώς και τις 3 εξετάσεις. Η θεματολογία των 3 αυτών εξετάσεων είναι:


Θεμελιώδεις Αρχές Υπολογιστών
• Εφαρμογές Κλειδιά
• Η ζωή στο Δίκτυο


Θεμελιώδεις Αρχές Υπολογιστών


    Με την ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα αποκτήσει τη γνώση και τις δεξιότητες που χρειάζονται για την κατανόηση διαφορετικών τύπων ενός Η/Υ (συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών μερών όπως οι μικροεπεξεργαστές). Επιπρόσθετα, θα αποκτήσει τη γνώση και τις δεξιότητες που χρειάζονται για την κατανόηση σχετικά με μέσα αποθηκευτικά όπως σκληρός δίσκος, δισκέτα κλπ. και την απόδοση και ταχύτητα σε επεξεργαστές και μνήμη.

Εφαρμογές Κλειδιά
    Με την ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα αποκτήσει τη γνώση και τις δεξιότητες που χρειάζονται για την διαχείριση των κοινών λειτουργιών σε όλες τις εφαρμογές Windows με έμφαση στις κοινές λειτουργίες μεταξύ των δυο εφαρμογών του Microsoft Office, Microsoft Word και Excel. Στην ύλη περιλαμβάνετε η εκκίνηση και το κλείσιμο του Word και Excel, αλλαγή εμφάνισης μπάρες εργαλείων και άλλων στοιχείων της οθόνης, η χρήση της βοήθειας online, διαχείριση αρχείων, επεξεργασία, μορφοποίηση και εκτύπωση λειτουργιών κοινών σε Microsoft Word και Excel.

Η ζωή στο Δίκτυο
    Με την ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα αποκτήσει τη γνώση ή / και τις δεξιότητες που χρειάζονται για τον προσδιορισμό κοινής ορολογίας σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών και το Internet, τα επιμέρους κομμάτια και πλεονεκτήματα των δικτύων, τις διαφορές μεταξύ τύπων δικτύων (LAN, WAN) και την συνεργασία των δικτύων Η/Υ με άλλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (όπως το τηλεφωνικό)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Website counter