Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Excel Workshop 2015

Business EXCEL

Χρησιμοποιήστε αποτελεσματικά τις εξαιρετικές λειτουργίες του Microsoft Excel. Αυξήστε την παραγωγικότητά σας, την ποιότητα της εργασίας σας, εξαλείψτε τα λάθη και κερδίστε χρόνο κάνοντας το Excel να δουλεύει για λογαριασμό σας.Το σεμινάριο απευθύνεται:
  1. Σε στελέχη Λογιστηρίου & Οικονομικών Διευθύνσεων που επιθυμούν να γνωρίσουν τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες του προγράμματος MSExcel και την εφαρμογή του σε πολυσύνθετες λογιστικές εργασίες και υπολογισμούς.
  2. Σε απλούς χρήστες με βασικές γνώσεις Excel που θέλουν να αυτοματοποιήσουν καθημερινούς χρονοβόρους υπολογισμούς και να οργανώσουν τα excel φύλλα τους.

Σκοπός του Excel Workshop


Το σεμινάριο Excel Expert έχει ως σκοπό την:
  • Απλοποίηση των προβλημάτων στη γλώσσα του Excel για Στελέχη Επιχειρήσεων.
  • Κατανόηση της λειτουργίας σύνθετων και προχωρημένων συναρτήσεων.
  • Δημιουργία και διασύνδεση σωστά δομιμένων φύλλων εργασίας στο Excel.
  • Εισαγωγή στις Μακροεντολές με εύκολα κατανοητά πρακτικά παραδείγματα.

"Για 9 από τις 10 περιπτώσεις που ένας χρήστης μας ζητά  χρήση μακροεντολής υπάρχει έτοιμη λειτουργία του Excel που λύνει το πρόβλημα ".

Όσοι παρακολουθήσουν το Excel Workshop 2015, θα μπορούν δίνοντας εξετάσεις μετέπειτα, να πιστοποιηθούν στην εξέταση Microsoft® Office Specialist. Τα πτυχία αναγνωρίζονται από τον ΟΕΕΚ.

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Νέες προσλήψεις προσωπικού στο Μουσείο Ακρόπολης!

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας στο Μουσείο ΑκρόποληςΤο Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 11742), ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ασφάλειας (ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά πενήντα δύο (52) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών / παροδικών αναγκών του Μουσείου, έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18- 45 ετών.
Website counter