Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Περίοδος ισχύς πιστοποιητικών πληροφορικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 30/6/14 λήγει η προθεσμία αυτόματης ανανέωσης των  πιστοποιητικών πληροφορικής, κάτι που πάρα πολλοί αγνοούμε. Από 1/7/14 όποιο πιστοποιητικό έχει εκδοθεί πριν από 3 χρόνια δεν θα γίνεται δεκτό…ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στις 16 Μαΐου 2014 αναφορικά με τις διαδικασίες χορήγησης, ανανέωσης ή ανάκλησης πιστοποιητικών γνώσεων χειρισμού Η/Υ, τα πιστοποιητικά ισχύουν για τρία χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης τους (άρθρο 13 παρ.7) ενώ οι φορείς πιστοποίησης οφείλουν να μεριμνήσουν για την καταχώρηση των κατόχων στο υπό-σύσταση Μητρώο Πιστοποιηθέντων Προσώπων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  Στην περίπτωση της μη καταχώρησης στο προαναφερόμενο μητρώο τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ΔΕΝ ισχύουν (άρθρο 13 παρ.5).

Ταυτόχρονα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.6 ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναγνωρίζει στο σύνολο του το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012.

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω το πιστοποιητικό σας ECDL που εκδόθηκε την πριν την 30.06.2011  παύει να ισχύει στις 30.06.2014  σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΔΠ/41791/05.12.2013 απόφαση της υπ’ αρ. 91/05.12.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε ΑΜΕΣΑ με τη γραμματεία μας προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με την διαδικασία ανανέωσης της ισχύος του πιστοποιητικού σας και την ένταξη σας στο μητρώο πιστοποιηθέντων προσώπων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία στο τηλέφωνο 210 - 57.85.645 ή στο mail: info@safepc.gr καθώς επίσης και σας προτρέπουμε να περάσετε από το κέντρο πληροφορικής μας Βασιλέως Αλεξάνδρου 8, Περιστέρι (πλησίον του σταθμού Αγ. Αντωνίου) το συντομότερο για ενημέρωση της όλης  διαδικασίας και για την ανανέωση του πιστοποιητικού σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Website counter