Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Εταιρικά Σεμινάρια ΛΑΕΚ45 2014

Επιδοτούμενα εταιρικά σεμινάρια ΛΑΕΚ 0,45% για το 2014.

O ΟΑΕΔ εξέδωσε τη νέα εγκύκλιο που αφορά το νέο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% για το έτος 2014.

ΛΑΕΚ 0,45%

Δικαιούχοι φορείς:
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου Τομέα. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Προϋποθέσεις:

  • Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2014.
  • Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.
Περίοδος Υλοποίησης των Προγραμμάτων Κατάρτισης:
Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως και την 20/12/2014.

Συνολικό δικαιούμενο ποσό Προγραμμάτων Κατάρτισης:
Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2014, διαμορφώνεται ως εξής:
  • Το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2014, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
  • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει το έτος 2014.
  • Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2013, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει το έτος 2014.
  • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που έχουν καταβάλλει, το έτος 2013, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2014.
Πατήστε εδώ, για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Website counter