Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Παράταση Πιστοποιήσεων Γνώσης Χειρισμού Υπολογιστών

Παράταση ισχύς πιστοποιητικών ECDL, MOS και λοιπών αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων γνώσης χειρισμού υπολογιστών.

Το κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής SafePc Education σε συνέχεια της ενημέρωσής σας σχετικά με όλες τις προκηρύξεις που δημοσιεύονται τους τελευταίους μήνες (Έρτ, Δημοτικής Αστυνομίας, Λιμενικού), σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της με αρ. πρωτ. ΔΠ/41791/05.12.2013 της υπ' αρ. 91/05.12.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., παρατείνεται μέχρι 30.06.2014 η ισχύς των Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από:

  1. Φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους,
  2. Φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους μέχρι και 31.12.2011 και
  3. τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και 31.12.2008. (ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΡΗΛ-7Ξ4)
Η ισχύς των ανωτέρω Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ παρατείνεται μέχρι 30/06/2014

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε τη γραμματεία μας στο τηλέφωνο: 210-57.85.645 ή να μας στείλετε e-mail στη διεύθυνση info@safepc.gr.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Website counter