Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Πιστοποίηση Γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την προκήρυξη του Λιμενικού Σώματος 2013


Πιστοποίηση Γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την προκήρυξη του Λιμενικού Σώματος 2013

Όπως και σε κάθε άλλη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων στο ελληνικό δημόσιο, έτσι και στην προκήρυξη του Λιμενικού Σώματος απαραίτητο προσόν για την υποβολή υποψηφιότητας αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής ή πιστοποίηση τύπου ECDL.

Όπως και πριν 2 χρόνια όταν είχαμε την προκήρυξη του λιμενικού σώματος ζητήθηκαν συγκεκριμένα πτυχία σαν προαπαιτούμενα.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά να υποβάλλουν υποχρεωτικά και πιστοποίηση πληροφορικής από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στις παρακάτω ενότητες:
Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)
Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel)
Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express κτλ)
Αναγνωρισμένοι Φορείς Πιστοποίησης από το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΑΣΕΠ και τον ΟΕΕΚ:
Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει δραστηριότητα πλήθος φορέων πιστοποίησης που χορηγούν έπειτα από εκπαίδευση και συμμετοχή σε εξετάσεις, πιστοποιήσεις γνώσεων αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΑΣΕΠ και τον ΟΕΕΚ.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αναγνωρισμένοι φορείς πιστοποίησης για κάθε προκήρυξη που δημοσιεύεται μέσω ΑΣΕΠ άρα και για την προκήρυξη του Λιμενικού Σώματος 2013, θα είναι οι ακόλουθοι 9:
 1. Ecdl Ελλάς
 2. Infotest (Microsoft, IC3, ICBU)
 3. ICT Hellas
 4. Key-Cert
 5. Acta
 6. Vellum (Cambridge)
 7. iSkills
 8. Telefos Training
 9. Diploma

Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
1. Ecdl Ελλάς
Ecdl Core Certificate
Ecdl Start Certificate
Ecdl Progress Certificate
2. Infotest
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist (MOS)
Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
Infotest Certified User Specialist (ICBU)
3. ICT Hellas
ICT Intermediate A
ICT Intermediate B
ICT Intermediate C
4. Key-Cert
Key Cert IT Basic
Key Cert IT Initial
5. Acta
Certified Computer User (CCU)
6. Vellum
Cambridge International Diploma in IT Skills
Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
7. iSkills
Basic IT Standard
Basic IT Thematic
Basic IT Core
8. TELEFOS Training
Basic Skills ή Infocert Basic Skills
Basic ή Infocert Basic
Integration Skills ή Infocert Integration Skills
9. Diploma
Basic Office

Πιστοποιημένες Εξεταστικές Ενότητες:
Ο ΑΣΕΠ έχει αναγνωρίσει πιστοποιήσεις πληροφορικής στις ακόλουθες 6 θεματικές ενότητες
 • Χρήση Υλεκτρονικού Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων (Microsoft Windows)
 • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel)
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express κτλ)
 • Παρουσιάσεις (Microsoft PowerPoint)
 • Βάσεις Δεδομένων (Microsoft Access)

Στην πράξη, όμως,  οι περισσότερες προκηρύξεις όπως και αυτή του Λιμενικού Σώματος ζητούν μόνο Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου.
Ανεξάρτητα από το θέμα αυτό αυτό όμως, φορείς πιστοποίησης, όπως για παράδειγμα η ECDL  έχουν αναπτύξει εξετάσεις οι οποίες αν και δεν είναι ανγνωρισμένες από το δημόσιο είναι υποχρεωτικές για την λήψη πιστοποίησης (ECDL Core).

Εκπαιδευτική Διαδικασία:
Ο κάθε υποψήφιος αφού επιλέξει τις ενότητες στις οποίες επιθυμεί να πιστοποιηθεί, μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιο εκπαιδευτικό κέντρο όπου ακαδημαϊκός υπεύθυνος αφού αναλύσει τις ανάγκες του, θα του προτείνει την κατάλληλη εκπαιδευτική λύση. Σε γενικές γραμμές εκτός της παραδοσιακής εκπαίδευσης σε τμήμα, υπάρχει η δυνατότητα εκπαιδευσης σε ιδιαίτερα μαθήματα αλλά και εκπαίδευσης με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας όπως e-learning, blended learning, mentored learning κτλ. Ανάλογα και με τις προηγούμενες γνώσεις του υποψήφιου υπάρχει πιθανότητα ο υποψήφιος να μην χρειαστεί καθόλου μαθήματα για την επιτυχή συμμετοχή του στις εξετάσεις παρά μόνο την πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες προσομοίωσης εξετάσεων ώστε να εξοικειωθεί με την εξεταστική διαδικασία και το περιβάλλον του εξεταστικού συστήματος.
Καλό θα ήταν πάντως, πριν ο υποψήφιος επιλέξει εκπαιδευτικό κέντρο να είναι σίγουρος ότι οι καθηγητές του διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, ότι είναι αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο και ότι διοργανώνσει συχνά εξετάσεις ώστε ο υποψήφιος να μην περιμένει αρκετό καιρό μέχρι να μπορέσει να πιστοποιήσει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει.
Συνήθως ένας μέσος χρήστης ηλεκτρονικών υπολογιστών χρειάζεται περίπου 30 ώρες μαθημάτων σε τμήμα ώστε να καταφέρει να εξεταστεί επιτυχώς στις 3 θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την Προκήρυξη του Λιμενικού Σώματος.
Περισσότερες πληροφορίες για εκπαίδευση ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορείτε να ζητήσετε από: eFUTURE Καλλιθέας: Δημοσθένους 121 & Δαβάκη, 210-9595577
TECHNOkids TECHNOPLUS Παλαιού Φαλήρου: Πρωτέως 46 & Ναϊάδων, 210-9851172-4
ή στα 6977.71.10.20-3

Εξεταστική Διαδικασία:
Όλοι οι αναγνωρισμένοι από το κράτος φορείς πιστοποίησης έχουν διαμορφώσει την εξεταστική διαδικασία ώστε να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που θέτει ο ΑΣΕΠ και ο ΟΕΕΚ.
Όλοι οι φορείς πιστοποίησης (ECDL, Infotest, Acta, ICT κτλ) διενεργούν εξετάσεις σε επίσημα εξεταστικά κέντρα, που έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από το ελληνικό δημόσιο. Τη διενέργεια των εξετάσεων επιβλέπουν επιτηρητές του φορέα πιστοποίησης αλλά και επιτηρητές του Υπουργείου Παιδείας. Οι εξεταζόμενοι προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο έχοντας μαζί τους επίσημο δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά τους.
Με δεδομένο ότι στους περισσότερους, τουλάχιστον, φορείς η εξεταστική διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, οι εξεταζόμενοι κάθονται στον υπολογιστή που τους έχει υποδειχθεί, ξεκινάνε την εξέταση η οποία ολοκληρώνεται αυτόματα (ολοκλήρωση ερωτήσεων ή λήξη του διαθέσιμου χρόνου). Σε ορισμένους εξεταστικούς φορείς, όπως για παράδειγμα η Infotest (Microsoft, ICBU, IC3) τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται αυτομάτως στους υποψηφίους με τη λήξη της εξέτασής τους, ενώ σε άλλους φορείς όπως για παράδειγμα η ECDL, η ACTA  κ.α. τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται στους υποψηφίους με τη λήξη της εξεταστικής ημέρας.

Περισσότερες πληροφορίες για εξετάσεις πιστοποίησης πληροφορικής μπορείτε να ζητήσετε από:
SafePC Education : Περιστέρι δίπλα στο μετρό του Αγίου Αντωνίου 210 5785645
 eFUTURE Καλλιθέας: Δημοσθένους 121 ; Δαβάκη, 210-9595577
TECHNOkids TECHNOPLUS Παλαιού Φαλήρου: Πρωτέως 46 & Ναϊάδων, 210-9851172-4
ή στα 6977.71.10.20-3

2 σχόλια:

 1. ιπαρχει και το mos master ιδιοκτητηηηη το επισημο proficienci ths microsoft στην λιστα με 4/4 η 5/5 sto mos

  ποιο ασεπ και πρασσειν αλογα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. https://www.certiport.com/portal/common/imagelibrary/MOS2013-table.gif

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Website counter