Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Πιστοποίηση Γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την προκήρυξη βρεφονηπιοκόμων 2012.


Όπως και σε κάθε άλλη προκήρυξη για κάλυψη θέσεων στο ελληνικό δημόσιο, έτσι και στην προκήρυξη των βρεφονηπιοκόμων απαραίτητο προσόν για την υποβολή υποψηφιότητας αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής ή πιστοποίηση τύπου ECDL.
Συγκεκριμένα για το σύνολο των 4.700 όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά από τις προκηρύξεις που θα εκδώσει ο κάθε Δήμος για την κάλυψη αναγκών των τοπικών παιδικών σταθμών, αναμένεται να προσληφθούν: 
 • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
 • ΤΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
 • ΤΕ Βρεφοκόμων
 • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
 • ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
 • ΔΕ Βοηθών Παιδοκόμων
 • ΠΕ Νηπιαγωγών
(περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ)

όλοι οι υποψήφιοι πρέπει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά να υποβάλλουν υποχρεωτικά και πιστοποίηση πληροφορικής από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στις παρακάτω ενότητες:
 • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel)
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express κτλ)
Αναγνωρισμένοι Φορείς Πιστοποίησης από το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΑΣΕΠ και τον ΟΕΕΚ:
Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει δραστηριότητα πλήθος φορέων πιστοποίησης που χορηγούν έπειτα από εκπαίδευση και συμμετοχή σε εξετάσεις, πιστοποιήσεις γνώσεων αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΑΣΕΠ και τον ΟΕΕΚ.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αναγνωρισμένοι φορείς πιστοποίησης για κάθε προκήρυξη που δημοσιεύεται μέσω ΑΣΕΠ αλλά και για την προκήρυξη των βρεφονηπιοκόμων όπου αυτό απαιτείται, είναι οι ακόλουθοι 9:
 1. Ecdl Ελλάς
 2. Infotest (Microsoft, IC3, ICBU)
 3. ICT Hellas
 4. Key-Cert
 5. Acta
 6. Vellum (Cambridge)
 7. iSkills
 8. Telefos Training
 9. Diploma
Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
1. Ecdl Ελλάς
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Ecdl Core Certificate
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Ecdl Start Certificate
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Ecdl Progress Certificate
2. Infotest
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Internet and Computing Core Certification (IC3)
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Microsoft Office Specialist (MOS)
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Infotest Certified User Specialist (ICBU)
3. ICT Hellas
 • Πιστοποίηση πληροφορικής ICT Intermediate A
 • Πιστοποίηση πληροφορικής ICT Intermediate B
 • Πιστοποίηση πληροφορικής ICT Intermediate C
4. Key-Cert
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Key Cert IT Basic
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Key Cert IT Initial
5. Acta
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Certified Computer User (CCU)
6. Vellum
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Cambridge International Diploma in IT Skills
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
7. iSkills
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Basic IT Standard
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Basic IT Thematic
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Basic IT Core
8. TELEFOS Training
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Basic Skills ή Infocert Basic Skills
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Basic ή Infocert Basic
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Integration Skills ή Infocert Integration Skills
9. Diploma
 • Πιστοποίηση πληροφορικής Basic Office
Πιστοποιημένες Εξεταστικές Ενότητες:
Ο ΑΣΕΠ έχει αναγνωρίσει πιστοποιήσεις πληροφορικής στις ακόλουθες 6 θεματικές ενότητες
 • Χρήση Υλεκτρονικού Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων (Microsoft Windows)
 • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel)
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer, Outlook, Outlook Express κτλ)
 • Παρουσιάσεις (Microsoft PowerPoint)
 • Βάσεις Δεδομένων (Microsoft Access)

Στην πράξη, όμως,  οι περισσότερες προκηρύξεις όπως και αυτή των βρεφονηπιοκόμων ζητούν μόνο Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου.
Ανεξάρτητα από το θέμα αυτό αυτό όμως, φορείς πιστοποίησης, όπως για παράδειγμα η ECDL  έχουν αναπτύξει εξετάσεις οι οποίες αν και δεν είναι ανγνωρισμένες από το δημόσιο είναι υποχρεωτικές για την λήψη πιστοποίησης (ECDL Core).
Εκπαιδευτική Διαδικασία:
Ο κάθε υποψήφιος αφού επιλέξει τις ενότητες στις οποίες επιθυμεί να πιστοποιηθεί, μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιο εκπαιδευτικό κέντρο όπου ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος αφού αναλύσει τις ανάγκες του, θα του προτείνει την κατάλληλη εκπαιδευτική λύση.
Σε γενικές γραμμές εκτός της παραδοσιακής εκπαίδευσης σε τμήμα, υπάρχει η δυνατότητα εκπαιδευσης σε ιδιαίτερα μαθήματα αλλά και εκπαίδευσης με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας όπως e-learning, blended learning, mentored learning κτλ.
Ανάλογα και με τις προηγούμενες γνώσεις του υποψήφιου υπάρχει πιθανότητα ο υποψήφιος να μην χρειαστεί καθόλου μαθήματα για την επιτυχή συμμετοχή του στις εξετάσεις παρά μόνο την πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες προσομοίωσης εξετάσεων ώστε να εξοικειωθεί με την εξεταστική διαδικασία και το περιβάλλον του εξεταστικού συστήματος.
Καλό θα ήταν πάντως, πριν ο υποψήφιος επιλέξει εκπαιδευτικό κέντρο να είναι σίγουρος ότι οι καθηγητές του διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, ότι είναι αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο και ότι διοργανώνσει συχνά εξετάσεις ώστε ο υποψήφιος να μην περιμένει αρκετό καιρό μέχρι να μπορέσει να πιστοποιήσει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει.
Συνήθως ένας μέσος χρήστης ηλεκτρονικών υπολογιστών χρειάζεται περίπου 30 ώρες μαθημάτων σε τμήμα ώστε να καταφέρει να εξεταστεί επιτυχώς και να αποκτήσει αναγνωρισμένη πιστοποίηση πληροφορικής στις 3 θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την Προκήρυξη των Βρεφονηπιοκόμων.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο απαιτούμενος χρόνος για την εκμάθηση και την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις μπορεί να μειωθεί ακόμη και στο μισό εάν η εκπαίδευση γίνεται σε ιδιαίτερο ή σε ολιγομελές τμήμα.
Επιπλέον, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις μεθόδους εκπαίδευσης (e-learning, blended learning, tutored learning κ.α.) καθιστούν δυνατή την εκμάθηση σε χρόνο απευθείας ανάλογο με αυτό που μπορεί να διαθέσει ο κάθε εκπαιδευόμενος και με σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Ο ενδιαφερόμενος, δηλαδή, που μπορεί να διαθέσει 4 ώρες ημερησίως είναι εφικτό να ολοκληρώσει την εκπαίδευση για την απόκτηση πιστοποιητικού πληροφορικής σε διάστημα μικρότερο της μιας εβδομάδας με σχετικά μικρό κόστος.

Περισσότερες πληροφορίες για εκπαίδευση ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορείτε να ζητήσετε από: 
Safepc Βασ. Αλεξανδρου 8 Περιστέρι 210 5785645
eFUTURE Καλλιθέας: Δημοσθένους 121 & Δαβάκη, 210-9595577
TECHNOkids TECHNOPLUS Παλαιού Φαλήρου: Πρωτέως 46 & Ναϊάδων, 210-9851172-4
ή στα 6977.71.10.20-2

Εξεταστική Διαδικασία:
Όλοι οι αναγνωρισμένοι από το κράτος φορείς πιστοποίησης έχουν διαμορφώσει την εξεταστική διαδικασία ώστε να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που θέτει ο ΑΣΕΠ και ο ΟΕΕΚ.
Όλοι οι φορείς πιστοποίησης (ECDL, Microsoft,Infotest, Acta, ICT κτλ) διενεργούν εξετάσεις σε επίσημα εξεταστικά κέντρα, που έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από το ελληνικό δημόσιο. Τη διενέργεια των εξετάσεων επιβλέπουν επιτηρητές του φορέα πιστοποίησης αλλά και επιτηρητές του Υπουργείου Παιδείας. Οι εξεταζόμενοι προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο έχοντας μαζί τους επίσημο δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά τους.
Με δεδομένο ότι στους περισσοτερους, τουλάχιστον, φορείς η εξεταστική διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, οι εξεταζόμενοι κάθονται στον υπολογιστή που τους έχει υποδειχθεί, ξεκινάνε την εξέταση η οποία ολοκληρώνεται αυτόματα (ολοκλήρωση ερωτήσεων ή ληξη του διαθέσιμου χρόνου). Σε ορισμένους εξεταστικούς φορείς, όπως για παράδειγμα η Infotest (Microsoft, ICBU, IC3) τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται αυτομάτως στους υποψηφίους με τη λήξη της εξέτασής τους, ενώ σε άλλους φορείς όπως για παράδειγμα η ECDL, η ACTA  κ.α. τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται στους υποψηφίους με τη λήξη της εξεταστικής ημέρας.
Αντίστοιχα, αρκετοί από τους φορείς  πιστοποίησης πληροφορικής έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν την πιστοποίηση πληροφορικής ακόμη και την επόμενη ημέρα από την επιτυχή συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, το σύνολο των φορέων δεν καθυστερεί την  έκδοση των πιστοποιήσεων πληροφορικής περισσότερο από 5 ημέρες.
Το κόστος των εξετάσεων και των λοιπών χρεώσεων (όπου αυτές απαιτούνται) κυμαίνονται σε τιμές που ξεκινούν λίγο πάνω από τα 100€ ενώ μπορεί να ξεπεράσουν και τα 200€ για την πιστοποίηση πληροφορικής 3 ενοτήτων όπου απαιτείται από την προκήρυξη των βρεφονηπιοκόμων.


Δείτε παράδειγμα του ειδικού παραρτήματος απόδειξης γνώσης πληροφορικής για την προκήρυξη βρεφονηπιοκόμων 2012, όπως αυτή αναρτήθηκε από το Δήμο Λαρισαίων εδώ
Ορισμένα από τα αρχεία προκηρύξεων βρεφονηπιοκόμων ενδέχεται να είναι σε μορφή pdf και ανοίγουν με το Adobe Reader. Εαν δεν το έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ

Για όλους εσάς που θέλετε να συμμετέχετε σε κάποιον από τους διαγωνισμούς για την προκήρυξη βρεφονηπιοκόμων και συναφών ειδικοτήτων, ή σε οποιαδήποτε άλλη προκήρυξη αλλά σας λείπουν τα απαρίτητα πιστοποιητικά πληροφορικής, θα είμαστε στη διάθεσή σας όλο το καλοκαίρι με εντατικά μαθήματα.
Για όλους εσάς που θέλετε να πιστοποιηθείτε αλλά νομίζετε ότι δεν προλαβαίνετε τις προθεσμίες
Εκπαιδευτείτε και πιστοποιηθείτε στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών άμεσα.
Μαθήματα σε τμήμα, σε ιδιαίτερο, με e-learning, με blended learning.
Επίσημα εξεταστικά κέντρα για τις πιστοποιήσεις: Microsoft, ICBU, IC3, ACTA, Ecdl, Diploma, ICT, Vellum.
 • Διεξαγωγή εξετάσεων: Κάθε 3 ημέρες
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Αμέσως
 • Παραλαβή επικυρωμένων πιστοποιητικών: Ίδια ή επόμενη ημέρα.

Όλα τα σεμινάρια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Website counter